دوره های آموزشی شرکت آریانا

* دوره های مرتبط با برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی توسط شرکت آریانا در تاریخ 5-7 خرداد ماه 1389 برگزار میگردد.

* کاگاه تخصصی آموزش نرم افزار مدیریت ریسک پروژه در تاریخ 26-28 خرداد ماه 1389 برگزار می گردد.

* دوره مدیریت و ثبت درس آموخته های پروژه در تاریخ 26 خرداد ماه 1389 برگزار  می گردد.

/ 1 نظر / 26 بازدید
حسین خدا پناهنده

لطفن دوره هایی که به صورت رایگان هم برگزار می شوند را معرفی نمایید با تشکر