مراحل اجرا و مزایای استفاده از CRM

مزایای استفاده از سیستم CRM

مزایای استفاده از CRM در یک سازمان را می توان با هدف کسب رضایت مشتریان و بقا در محیط رقابتی، در موارد زیر خلاصه کرد:

-          کاهش هزینه های بازاریابی و فروش

-          امکان شناسایی الگوهای مصرف مشتریان

-          جلب سریع تر و موثرتر مشتریان و درک بهتر از نیازمندیهای آنها

-          افزایش میزان وفاداری مشتریان به سازمان

-          فراهم کردن شرایط مراجعه مجدد مشتری

-          توانایی مدلسازی رفتار مشتری درون واحدهای کاری

-          همسویی عالی منابع کمیاب با راهکارهای راهبردی در سطح سازمان

         -          توانایی توسعه برنامه ای برای سرمایه گذاری راهبردی

/ 0 نظر / 38 بازدید