استفاده از مدیریت بودجه بندی و ریسک های موجود

کلمات کلیدی : ریسک، بودجه بندی، مدیریت، ذینفعان، مدیران و مدیران ارشد

مقدمه : ریسک به پیش آمدهایی اطلاق می شود که باعث مختل شدن اهداف در نظرگرفته شده، افزایش هزینه، افزایش مدت زمان پیش بینی شده می گردد.در این شرایط بهترین اقدامی که میتواند از جانب ما به انجام برسد شناسایی ریسک ها در مراحل آغازین و کاهش احتمال به وقوع پیوستن آنها می باشد. در این مقاله روش های مدیریت ریسک پروژه های به کار گیری مدیریت بودجه بندی ارائه و مراحل تکمیل سیستم مدیریت بودجه بندی بررسی شده است . بودجه بندی به عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت منابع مالی شرکت می باشد. به کارگیری مبحث مدیریت بودجه بندی یکی از مواردی است که می توان گفت عملا” هردو طرف سیستم مدیریت شرکت را در برمی گیرد و همانند تمام پروژه های سخت و پیچیده همراه با تعداد زیادی ریسک می باشد. مالکان پروژه بودجه هنگفتی را برای به انجام رساندن پروژه و به منظور رسیدن به اهداف پیش بینی شده سرمایه گذاری می نمایند و در صورتیکه در رسیدن به این اهداف موفق نباشند علاوه بر اینکه از لحاظ مالی دچار ضرر می گردد و سرمایه خود را از دست می دهند از لحاظ مدیریتی برای شخصیت و عنوان آنها نیز مشکل ساز خواهد بود به همین دلیل در ذیل به ریسکهایی که در پروژه و به هنگام بودجه بندی با آنها مواجه می شویم اشاره می شود تا بتوان در هنگام مواجهه با آنها بهترین تصمیم اتخاذ گردد تا تاثیر رخداد آنها به حداقل مقدار ممکن برسد.

 لینک دانلود مقاله


 


+نوشته شده در پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸ساعت۱۱:۱٤ ‎ق.ظتوسط شیرین مریداسعدی | نظرات ()